مشخصات همایش :  

همايش ملي روان شناسي تربيتي شناختي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.