مشخصات همایش :  

همايش ملي گردشگري توسعه پايدار و اقتصاد مقاومتي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.