مشخصات همایش :  

كنگره ملي روان شناسي اجتماعي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.