مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي نوآوري و تحقيق در علوم انساني، مديريت و معارف اسلامي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.