مشخصات همایش :  

همايش ملي گياهان دارويي و گونه هاي موثر بر كبد چرب
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.