مشخصات همایش :  

همايش ملي زبان، ادبيات و بازشناسي مشاهير و مفاخر
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.