مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي فرصت ها و محدوديت سرمايه گذاري در حوزه صنعت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.