مشخصات همایش :  

همايش بين المللي مديريت، تقاضا و بهره وري مصرف آب
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.