مشخصات همایش :  

كنگره دانشجويي پژوهشي منطقه جنوب غرب كشور
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.