مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، عمران و بازآفريني شهري
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.