مشخصات همایش :  

همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني و مهندسي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.