مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي كاربردهاي نانو بيوفناوري در علوم زمين و معدن
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.