مشخصات همایش :  

كنگره سراسري انجمن مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايران و كنفرانس سالانه پرستاري سرطان
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.