مشخصات همایش :  

همايش توانبخشي عصبي ابن سينا
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.