مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي نقش مهندسي در كاهش خاطرات
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.