مشخصات همایش :  

كنگره درماتولوژي شمالغرب ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.