مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.