مشخصات همایش :  

همايش چالش ها آنژيوپلاستي اورژانس
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.