مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي چالش هاي توسعه ي مهندسي و فناوري هاي نوين با رويكرد مديريت و بهينه سازي انرژي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.