مشخصات همایش :  

كورس بين المللي آموزش اعمال جراحي بيني و سينوس
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.