مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي بيماري هاي راه هاي هوايي و بينابيني
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.