مشخصات همایش :  

همايش آبزي پروري دريائي و محيط هاي محصور
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.