مشخصات همایش :  

كنفرانس جامع علوم مديريت و حسابداري
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.