مشخصات همایش :  

همايش بين المللي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.