مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي شهر ايراني اسلامي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.