مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي رياضي: مهندسي پيشرفته با تكنيك هاي رياضي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.