مشخصات همایش :  

همايش ملي آينده نگري تحولات خانواده
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.