مشخصات همایش :  

سمينار ساليانه ترانس رادپال آنژيوگرافي و اينترونشن ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.