مشخصات همایش :  

همايش و نمايشگاه بين المللي روشنايي و نورپردازي ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.