مشخصات همایش :  

همايش ملي، چشم انداز توسعه ي منطقه ي تربيت حيدريه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.