مشخصات همایش :  

همايش ملي دانش و فناوري علوم كشاورزي، منابع طببيعي و محيط زيست
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.