مشخصات همایش :  

همايش ملي آموزه هاي اسلامي، انسان معاصر و نظام خانواده
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.