مشخصات همایش :  

بررسي راهكارهاي مديريت توسعه كارآفريني روستايي در ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.