مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي زيست شناسي کاربردي و سبک شناسي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.