مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي مشترك قلب و عروق ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.