مشخصات همایش :  

كنگره اورژانس ها و بيماري هاي شايع طب كودكان
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.