مشخصات همایش :  

همايش علمي انتقال خون اتولوگ
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.