مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين علوم انساني در قرن 21
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.