مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي كتابخانه ديجيتالي: مالكيت فكري
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.