مشخصات همایش :  

همايش ملي مطالعه و ارزيابي امور خيريه در ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.