مشخصات همایش :  

سمپوزيوم بين المللي گل و گياهان زينتي بومي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.