مشخصات همایش :  

كنفرانس و جايزه ملي مديريت فرآيند و رهبري سازمان
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.