مشخصات همایش :  

ايتكارات- اختراعات و نوآوري در صنعت جوش و بارزس
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.