برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرصت ها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن برای دولتهای رانتی (با تاکید بر تضعیف یا تقویت کارکردهای این دولتها)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
کمالی زاده محمد (مسئول طرح)
شمس مرتضی (همکار طرح)
آبنیکی حسن (همکار طرح)
عطار سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

جهانی شدن به عنوان فرآیندی مرزگشا که به سهولت جابجایی (فیزیکی) و انتقال (اعم از فیزیکی) سه عنصر اصلی پویایی جوامع بشری یعنی انسان (با لحاظ ابعاد مختلف وجودی آن از جمله ارزشها و رفتارها)، اطلاعات (از جمله دانش) و کالا (از جمله سرمایه و خدمات) انجامیده است، علاوه بر تاثیرات عام و فراگیر خود، بر هر دولتی نیز متناسب با ماهیت، ساختار و کارکردهای آن تاثیرات خاصی داشته یا خواهد داشت که دولت رانتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از مجموعه ادبیات موجود درباره دولت رانتی می توان به سه کارکرد اختصاصی این گونه از دولت ها که متمایز کننده آن از سایر انواع دولت ها است، اشاره نمود. این کارکردها به اجمال عبارتند از
:
الف: توزیع رانت ب: جذب جامعه مدنی ج: ایفای نقش بین المللی فراتر از ظرفیت های ملی به نظر می رسد کارکردهای سه گانه جهانی شدن یعنی تسهیل جابجایی سه عنصر «انسان»، «اطلاعات» و «کالا» که جیمز روزنا از آن تحت عنوان ویژگی «مرزگشایی» نام می برد، می تواند با کاهش یا افزایش توان کنترل کنندگی دولت و در نتیجه آن تقویت یا تضعیف کارکردهای مختلف «دولت رانتی»، فرصت ها و تهدیدهایی را متوجه این گونه از دولت ها نماید و حتی ماهیت رانتی این گونه از دولت ها را تحت تاثیر قرار دهد. از دیدگاه این پژوهش، جهانی شدن با تقویت نقش بین المللی دولت رانتی و تضعیف کارکردهای توزیعی و جذبی این دولت فرصت ها و تهدیدهایی را متوجه این گونه از دولت ها خواهد کرد
.کلیدواژگان: جهانی شدن، رانت، دولت رانتیر، روزنا، مرزگشایی

 
 
Title:

The Oportunities and Threats of Globalization for the rentier statesAbstract:

The globalization has special effects or will be on each state, in accordance with the nature, the structure and functions of that state, and “the Rentier state” also is no exception. It seems that globalization has three functions that are: facilitating and transferring three elements "Man", "information" and "goods". James Rosenau calls them “Boundary-broadening” feature. These functions can make opportunities and threats for Rentier states and even affect on Rentier nature of these states by in-creasing or decreasing state control power and, in effect, strengthening and weak-ening of different functions of these states. In my opinion, the globalization makes opportunities and threats for Rentier states by strengthening international role and weakening distributional and other functions of them.Keyword(s): Globalization, The Rent, The Rentier State, Boundary-Broadening