برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فرم، رنگ و طرح لباس دبیرستانهای دخترانه شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
پاک بین صدیقه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

در این تحقیق با توجه به اهمیت نوع پوشش در فرهنگ اسلامی و همچنین حساسیت ها و سلایق خاص دختران در سنین نوجوانی به بررسی پوشش دانش آموزان دختر دبیرستانی پرداخته شده است.
در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن  جنبه های مذهبی، روان شناختی و فرهنگی، پرسش نامه ای طراحی شده و در اختیار جامعه آماری انتخاب شده (487 دانش آموز دختر دبیرستانی در تهران) جهت پاسخگویی قرارگرفت.
نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده نشان دادند که اکثریت این دانش آموزان پوشش مانتو، شلوار  و مقنعه را با خصوصیات زیر  جهت استفاده در مدارس ترجیح می دهند:
_ مانتو: برنگ سورمه ای، یک رنگ (ساده)، تا خط زانو، ساده و بدون برش، پارچه ساده و بدون طرح، بدون چین و پیلی، یقه انگلیسی، آستین های ساده با سرآستین پیلی دار، جیب مخفی مغزی دار، بدون دوخت و تزئین، با دکمه هایی درناحیه جلو از یقه تا پایین
_ شلوار: دم پا گشاد و هم رنگ با مانتو از جنس جین یا کتان با پارچه ساده و بدون طرح
_ مقنعه : ساده (یک رنگ) با پارچه بدون طرح و ساده و غیر همرنگ با مانتوکلیدواژگان: فرهنگ اسلامی، پوشش، دختران دبیرستانی

 
 
Title:

A study on style, color and design of high school girl's clothing in TehranAbstract:

In the following study with attention to the importance of clothing in Islamic culture and also young giel's sensitivies and styles in adolescent ages, type of clothing in high school girls has been investigated.
In this research religious, psychological and caultral aspects are considered and a auestionnaire has been designed based on these factors. During the study a statical population  were selected(487 high school girls form Tehran) the an swer the auestions.
Analysis of results showed that the majority of student prefer to wear mantoe , trousers and maghnae in school with the below specifications:
_ mantoe: dark blue color, plain_woven, up to lenees, plain and without incision, simple design cloth, without pleats  pleats, with English color, plain sleeves with the pleats on the wrists, hihden pocleets, without any ornament and with buttons on the front side from collar the bown.
_ Trousres: bell _ bottomed trousers with the same color and fabric as the mantoe and from planin jean or cotton.
_ maghnae: not the the same color as mantoe and from plain cloth.Keyword(s): Islamic culture, chothing, high school girls