برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه پلیمرهای گوگردی و ارایه اولویتهای تحقیقاتی کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
بهرامی آده نرمین (مسئول طرح)
زاهدی جاسبی شهلا (همکار طرح)
درستی رضا (همکار طرح)
نارنجی - (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1389

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

پلیمرهای گوگردی، پلیمرهایی هستند که در واحد تکرار شونده خود گوگرد دارند. این پلیمرها به دلیل کاربرد گسترده و تنوع محصولات در جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. دو دسته از پلیمرهای گوگردی از نظر کاربرد مهمتر از بقیه هستند که عبارتند از: پلی سولفیدها و پلیمر های سولفون.
پلی سولفیدها
: الاستومرهای پلی سولفیدی، قدیمی ترین الاستومرهای تخصصی می باشند. این الاستومرها در سال 1927 میلادی کشف و در سال 1929 میلادی به صورت تجاری در آمدند. پیش بینی شده است که نرخ رشد مصرف جهانی این پلیمرها بین سال های 2004 تا 2009 میلادی، %3.2 در سال باشد بنابراین در سال 2009 میلادی مصرف جهانی این پلیمرها به 34.1 هزار تن خواهد رسید. امروزه پلیمرهای پلی سولفیدی به صورت مایع و با گروه های انتهایی تیول، یا اپوکسی تولید می شوند. بزرگترین بازار فروش الاستومرهای پلی سولفیدی در درزگیرهای تهیه شده از فرم مایع این پلیمرها می باشد. کاربرد اصلی این الاستومرها در تهیه عایق برای شیشه های دوجداره پنجره است که از اتلاف انرژی جلوگیری می کند.
پلیمرهای سولفون: پلیمرهای سولفون، ترموپلاستیک های مهندسی هستند که دارای گروه های سولفون یا -SO2- می باشند. این پلیمرها در دو گروه اصلی آلیفاتیک و آروماتیک دسته بندی می شوند. سه گروه مهم پلیمرهای سولفون آروماتیک که به صورت تجاری در دسترس هستند شامل پلی فنیل سولفون(PPSO) ، پلی سولفون (PSO) و پلی اتر سولفون (PES) می باشند. اولین پلیمر سولفون که به صورت تجاری تولید شد، پلی سولفون Udel® محصول شرکتUnion Carbide در سال 1965میلادی بود. مصرف جهانی پلیمرهای سولفون از 31.8 هزار تن در سال 2001 میلادی به 37.0 هزار تن در سال 2004 میلادی رسیده است و بنابراین میزان رشد سالیانه متوسط مصرف آن %5.2 بوده است. پیش بینی می شود که این نرخ رشد بین سال های 2004 تا 2009 میلادی افزایش داشته و تا سال 2009 میلادی به %8.1 در سال یعنی میزان مصرف به 54.7 هزار تن در سال برسد. بزرگترین بازار فروش پلیمرهای سولفون در زمینه های الکتریکی و الکترونیکی است (در صفحات مدارهای چاپی، هسته سیم پیچ ها، ساختمان سازی، اتصالات الکتریکی، عایق ها، اجزای دستگاه های رادیو / ویدیو و...). سایر زمینه های کاربرداین پلیمرها در صنایع غذایی، صنایع اتومبیل سازی، هوا ـ فضا و پزشکی می باشد. در آینده از پلیمرهای سولفون در ساخت پیل های سوختی زیست سازگار استفاده خواهد شد. تنوع پلیمرهای سولفون، افزایش میزان مصرف آن ها رابه همراه دارد.
این گزارش در دو بخش تنظیم گردیده است. در این دو بخش به دو گروه از مهمترین انواع پلیمرهای گوگردی یعنی
پلی سولفیدها و پلیمرهای سولفون پرداخته شده است. در بخش اول پس از تعریف پلی سولفیدها، انواع، خواص، کاربردها، روش های تولید و بازارهای داخلی و خارجی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در بخش دوم این موارد برای پلیمرهای سولفون، مطرح شده است. با جمع بندی مطالب دو بخش مزبور، در انتهای گزارش بحث و نتیجه گیری به عمل آمده است.کلیدواژگان: پلیمرهای گوکردی، گوگرد، پلی سولفید، پلی سولفون، الاستومر، ترموپلاستیک

 
 
Title:

Comprehensive Study on the Sulphur – Polymers and Specification of research PrioritiesAbstract:

Polymeric Sulfur contains sulfur in their repeating units. These polymers are of great importance because of Spread usages and Variation of products. Two types of these polymers are more important, namely polysulphides elastomers and polysulphones.
Polysulfides: Polysulfide elastomers were the oldest specialty elastomers. They discovered in 1927 and became commercially available in 1929. Today bulk polysulfide product as epoxy or thiol-terminated. The largest market for polysulfide elastomers is in sealants compounded with the liquid form of the polymer. A major application in sealants is for double-pane insulating glass windows, which continue to be promoted for energy conservation.
World capacity of polysulfide elastomers increased from 25.5 thousand to 30.6 thousand metric tons from 1997 to 2004, at an average annual growth rate of 2.6%. Capacity is expected to further grow at 8.0% per year from 2004 to 2009 to reach from 30.6 to 45.0 thousand metric tons in 2009. World consumption increased from 26.7 thousand to 29.1 thousand metric tons from 1997 to 2004 at an average annual growth rate of 1.2%. World consumption is expected to accelerate in 2004-2009 and grow at 3.2% per year to reach 34.1 thousand metric tons in 2009.
Sulfone polymers: Sulfone polymers are engineering thermoplastics that have -SO2- or sulfone moiety linkages. Three members of the sulfone polymer family are commercially available; they are commonly termed polysulfone (PSO), polyethersulfone (PES) and polyphenylsulfone (PPSO).
The first of the sulfone polymers to be introduced commercially was Union Carbide Corporation?s Udel® polysulfone in 1965.
The largest market for sulfone polymers is in electrical and electronic applications. Polysulfone's physical and electrical properties are maintained over a wide temperature and frequency range and are essentially unaffected by long-term thermal aging. Polysulfone is used in printed circuit boards, integrated circuit carriers, coil bobbins and cores, housings, electrical connectors, bushings, terminal blocks, audio/video components, brush holders, alkaline battery cases and cells, and business machine parts and in the edge and round multipin connectors and high – temperature, high-pin-density connectors, terminal blocks, small light bulb bases and mountings, printed and integrated circuity, and molded circuit boards. Smaller amounts of both polysulfone and polyethersulfone are used as film for capacitor dielectrics.
Other markets for sulfone polymers are food/consumer, transportation, medical and, industrial. These polymers will be used in construction of degradable fuel cells, in the future.
The variety of sulfone polymers will increase consuption of them in the future.
World capacity of sulfone polymers increased from 35.6 thousand to 41.5 thousand metric tons from 2001 to 2004, at an average annual growth rate of 5.2%. Capacity is expected to further grow at 6.2% per year to reach 56.0 thousand metric tons in 2009. World consumption increased from 31.8 thousand to 37.0 thousand metric tons from 2001 to 2004 at an average annual growth rate of 5.2%. World consumption is expected to accelerate in 2004-2009 and grow at 8.1% per year to reach 54.7 thousand metric tons in 2009.
This paper contains two parts. In the first part sulfur–containing polymers are defined and then variety, usages and different methods of production of them are analyzed. Afterward, the economic aspects of these polymers are reviewed.
In the second part we discussed all that mentioned above, for sulfone polymers.Keyword(s): Sulfur Polymers, Sulfer, Polysulphide, Polysulphone, Elastomers, Thermoplastic