برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه، طراحی و ساخت دستگاه دمنده هوای گرم جهت مقابله با سرمازدگی محصولات کشاورزیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین های کشاورزی

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

طراحی، بهینه سازی و ساخت دستگاه.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

سرمازدگی هر سال خسارت هنگفتی به بخش کشاورزی وارد می کند، جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان اقدام به طراحی و ساخت دستگاهی به منظور مقابله با سرمازدگی محصولات کشاورزی نمود. روش کار به این صورت است که دستگاه در ساعات بحرانی در باغ یا مزارع به حرکت در می آید و با مکش هوای سرد محیط به وسیله یک فن سانتریفیوژ و گرم کردن آن در داخل کوره، هوای گرم به صورت افقی و در جهت عمود بر مسیر حرکت تراکتور از طرفین دستگاه به بیرون دمیده می شود.
نیروی محرکه دستگاه، شافت محور تواندهی
(P.T.O) تراکتور می باشد. از مهمترین مزایای دستگاه می توان به پذیرش دستگاه توسط کشاورزان، سهولت استفاده و کاربرد دستگاه و هزینه پایین دستگاه در مقایسه با سایر روش های حفاظتی اشاره نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):