برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تحقیق و بازیافت فلزات گرانبها از مبدل های کاتالیستی سه راهه پایه سرامیکی مستعمل در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
رخشان قیس (مسئول طرح)
احتشامی علی اصغر (همکار طرح)
بختیاری دوست ابراهیم (همکار طرح)
کرمی اصغر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

گزارش حاضر در مورد بازیافت فلزات گرانبهای پالادیم و رودیم از مبدلهای کاتالیستی سه راهه مستعمل در خودروی 206 شرکت ایران خود رو می باشد و در برگیرنده دو بخش نظری و عملی است .
در بخش نظری پس از معرفی انواع ترکیبات فلزات گرانبهای پلاتین، پالادیم و رودیم با مواد مختلف دیگر به ارایه اطلاعات مختلف درباره دو روش اصلی استحصال فلزات پیرو متالورژی و هیدرومتالوژی از کاتالیستهای مستعمل پرداخته شده است
.
در بخش تجربی گزارش به روشهای مختلف استحصال با استفاده از محلولهای اسیدی تنهاوهمچنین در حضور مواد اکسید کننده پرداخته و سپس با استفاده از دستگاه پلاسمای زوج القایی
(ICP) محلولهای استحصال شده مورد آنالیز کمی قرار گرفتندکه بهترین درصد استحصال پالادیم و رودیم نسبت به مقدار آنها در مبدل کاتالیستی مستعمل مورد آزمایش، به ترتیب برای تیزاب سلطانی 90.5، 63؛ سولفوریک اسید 98، 44؛ سولفوریک اسید – هیدروکلریک اسید 98، 95؛ و هیدروکلریک اسید در حضور سدیم کلراید 84، 70 می باشند.کلیدواژگان: پالادیم، رودیم، استحصال، فلزات گرانبهای مستعمل، کاتالیست سه راهه

 
 
Title:

Project Title :Studying and Recovery of Precious Metals from Spent Ceramic Three-Way Catalysts in a Laboratory ScaleAbstract:

The present project report relates to the recovery of palladium and rhodium precious metals from spent three-way catalysts of peugeot-206 automobile model from Iran khodro Company .This report consist of theoritical and experimental two sections.
In the theoritical section ,first the various platinum, palladium and rhodium compounds , secondly hydrometallurgy and pyrometallurgy as the most processes and procedures used for the recovery of the spent catalysts were studied and discussed.
In the second section of this report, the various practical extraction and recovery methods done by the usage of acidic solutions alone and also with an oxidizing agent together, were explained.
The analysis results of the extractions and recoveries (done by inductively-coupled plasma instrument) were also reported.
The best extraction  percent results of palladum and rhodium obtained in accordance to the amount exist in the orginal spent three - way catalyst respectively were 90.5,63 for aqua regia ?98,44 for sulfuric acid solution?98,95 for sulfuric-hydrochloric acid and 84,70 for hydrochloric acid in the presence of sodium chlorate.Keyword(s): Palladium, Rhodium, Recovery, Precious Metals, Spent Three-Way Catalysts