برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی استحصال باریم از نانو پودر کانی باریت به روش احیا – لیچینگگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
بلورفروش محمدرضا (مسئول طرح)
اسدیان حامد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

این تحقیق بر روی احیای باریت و تبدیل آن به سولفید باریم جهت تولید باریم تعریف و مطالعه شده است. در این راستا در ابتدا به معرفی کانی باریت به عنوان ماده اولیه تولید باریم در طبیعت پرداخته شده است و سپس مشخصات باریم و کاربردهای آن در صنعت و نیز کاربردهای مشتقات آن در صنعت بیان شده است.
در فصل دوم با توجه به عنوان تحقیق مبنی بر استفاده از پودر نانو باریت در فرایند احیا، به صورت مختصر اطلاعاتی درباره روش های تولید نانو ذرات ارائه شده و سپس نتیجه گیری شده است که به علت موجود بودن کانی باریت به صورت جامد، از روش سنتز از فاز جامد نظیر روش آسیاب مکانیکی شامل مراحل خرد کردن، مخلوط سازی، تکلیس و تف جوشی استفاده می شود. علت نرمایش باریت تا ابعاد نانو افزایش سطح فعال ذرات باریت، اتصال قویتر ذرات باریت با عامل احیا کننده، وجود ذرات تقویت کننده واکنش در زمینه و پایداری ترمودینامیکی انها حین فرایند و در نتیجه واکنش بیشتر ذرات باریت با کک و یا گاز متان عنوان شده است.
در ادامه فرایند احیای باریت مورد بررسی قرار گرفته است که معمولا از گاز متان، گاز هیدروژن، کک و کربن فعال استفاده می شود. جهت افزایش بازیابی فرایند احیا و افزایش سرعت آن از کاتالیزورهای مختلفی استفاده شده است که بر اساس تحقیقات انجام شده پارامترهای تاثیر این کاتالیزورها بر فرایند احیا بررسی شده است. نتایج نشان داده است اکسید روی، وانادات سدیم، نیکل و کربنات سدیم تحت شرایط کنترل شده، تاثیرات مثبتی بر روی فرایند احیای باریت داشته اند که از آن جمله می توان به افزایش سرعت احیا و یا سینتیک احیا، کاهش دمای واکنش و کاهش انرژی اکتیواسیون را نام برد
.
نهایتا روش های لیچینگ و استحصال باریم از سولفید باریم تولید شده در فرایند احیا بررسی شده است که نتایج نشان داده است سینیتک حل شدن سولفید باریم در آب داغ کمتر از 1 ساعت بوده و در این زمان 85 درصد از سولفید باریم در آب حل می شود. تبدیل سولفید باریم به کلرید باریم و رسوب آن و سپس انجام الکترولیز مذاب جهت دستیابی به فلز باریم، مرسوم ترین روش به دست آمده در این زمینه بوده است
.
نتایج نشان داده است روی اکسید، سدیم وانادات، نیکل و سدیم کربنات تحت شرایط کنترل شده، تاثیرات مثبتی بر روی فرایند احیای باریت داشته اند که از آن جمله می توان به افزایش سرعت احیا و یا سینتیک احیا، کاهش دمای واکنش و کاهش انرژی اکتیواسیون را اشاره نمود
.کلیدواژگان: باریت، سولفید باریم، لیچینگ، فرآیند احیا، گاز متان، کک، زغال، باریم، نانو پودر

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s): Barite, barium sulfide, leaching, reduction process, methane gas, coke, barium, nano powder