برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مطالعاتی روش های تولید و کاربرد فوم های فلزیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی مواد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

فوم های فلزی دسته ای از مواد نوین می باشند که در سال های اخیر با توجه به خواص منحصر به فردی همچون نسبت استحکام به وزن بالا، توانایی جذب انرژی و صدای بالا و قابلیت بازیافت مناسب مورد توجه صنایع گوناگون قرار گرفته اند. در این میان از انواع فلزات در ساخت فوم آنها استفاده می شود که از جمله پرکاربردترین فلزات، آلومینیوم، منیزیم، مس و برنج هستند. این مواد کاربردهای فراوانی در صنعت دارند که می توان به استفاده از فوم های فلزی در ضربه گیرهای سپر و جداره خودروها و همچنین ساخت مبدلهای حرارتی اشاره نمود. در این تحقیق پس از معرفی این مواد، انواع فرایند های ساخت و تولید آنها بررسی و در نهایت خواص فیزیکی و مکانیکی، روشهای آزمون و انواع کاربردهای فوم های فلزی معرفی گردیده است.کلیدواژگان: مواد نوین، فوم های فلزی، فرایندهای تولید، خواص فیزیکی و مکانیکی، روش های آزمون، کاربردها

 
 
Title:

Investigation of production and application of metallic foamsAbstract:

Metal foams are a new, as yet imperfectly characterized, class of materials with low densities and novel physical, mechanical, thermal, electrical and acoustic properties. Various types of metal used for manufacturing metallic foams like Aluminum, Magnesium, Copper and Brass. These materials have plentiful applications at industrial such as energy absorption in automobile and thermal conductors. In this research after introduce veracity methods for production metallic foams, the mechanical and physical property, the test methods and different kinds of application of them were studied.Keyword(s): Advance materials, Metallic foams, Manufacturing processing, Mechanical and physical properties, Characterization of cellular metals, Applications